Pensioen in gevaar 2011 - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS

UW PENSIOEN IN GEVAAR!!!!!!!!!!!
Waarde vrienden,
Zoals u wellicht via de media en chauffeurstoekomst heeft vernomen zijn een aantal werkgevers in het beroepsgoederenvervoer begonnen de mogelijkheden te onderzoeken tot het uittreden uit het huidige pensioenstelsel.
De volgende vragen dienen zich dan voor, te weten:
wat is het belang van de werkgever
wat is het belang voor de werknemer
wat zijn de garanties m.b.t. het voorwaardelijk pensioen
wat zijn de gevolgen voor het huidige pensioenstelsel alswel het solidariteit-  beginsel
wat te denken van de huidige pensioendeelnemers m.b.t. levenslange pensioengaranties

Kortom een aantal zeer duidelijke vragen die ons allen aangaan, immers het gaat wel over ons huidige en toekomstige pensioen en niet dat van onze werkgevers!!!!!
Het belang van de werkgever is in dit geval een puur geldelijk gewin en niet zoals wat gesteld wordt, het onderpresteren van het fonds, immers de meeste pensioen fondsen hebben ondergepresteerd. Men vindt het huidige pensioenfonds gewoon te duur.
Bij een niet nader te noemen firma met 186 werknemers levert dit al een besparing op van 10 miljoen.
Wat is het belang van de werknemer ronduit gezegd dubieus, immers de baten zullen worden ondergebracht in de private sector zoals verzekeringsmaatschappijen en we hoeven jullie niet uit te leggen dat resultaten uit het verleden zeker geen garanties voor de toekomst zijn, denk in deze maar eens over het woeker polisverhaal, want ook hier zullen kosten aan verbonden zijn. En wat is het doel van deze verzekeringsmaatschappijen? Juist geld verdienen, op welke manier maakt niet uit.
De garanties m.b.t. het voorwaardelijk pensioen, nou helemaal niets dus want er staat nergens vermeld hoe dit te verzilveren is door de werknemer.
Voor diegene onder ons die niet weten wat het voorwaardelijk pensioen inhoudt, wij hebben betaald voor de vut en de pre- vut, loonsverhogingen en atv dagen ingeleverd, om er nu toch voor te zorgen dat wat wij ingeleverd hebben niet helemaal in rook op te laten gaan is het voorwaardelijk pensioen in het leven geroepen. Let wel je hebt hier zelf voor betaald(uitgesteld loon) het is ook van jou mits je voldoet aan de voorwaarden welke op te vragen zijn bij het Pensioenfonds Vervoer.
Dit pensioen wordt van een voorwaardelijk in een onvoorwaardelijk pensioen omgezet per 1 januari 2021 of tot een eerdere datum als u vóór 1 januari 2021 met pensioen gaat. Je kunt dan zelf vrijelijk besluiten wat er met dit bedrag gebeurt, of eerder stoppen met werken of een hoger pensioen, ook dit is bij het huidige pensioenfonds na te vragen wat de mogelijkheden zijn.
Vervolgens kunnen wij jullie melden dat het over zeer grote bedragen gaat €75000 tot €100000 zijn geen uitzonderingen. Je snapt wel als je alle deelnemers in het huidige pensioenstelsel neemt dat het om heel veel geld gaat.
De gevolgen voor het huidige pensioenstelsel, als dit uittreden in grote aantallen gaat plaatsvinden dan zal dit desastreuze gevolgen hebben voor het huidige pensioenstelsel, immers hoe minder deelnemers hoe minder baten. Dit gaat natuurlijk directe gevolgen hebben voor de mensen die nu een pensioenuitkering genieten want van een indexatie zal immers geen sprake kunnen zijn. Er is dan simpelweg geen geld voor als het fonds überhaupt kan blijven bestaan, dus van enige solidariteit zal dan ook geen sprake meer zijn.
We zouden kunnen stellen dat deze werkgeversplannen een enorme grote bom onder het huidige pensioenstelsel leggen met al zijn negatieve gevolgen en dit alleen maar omdat een aantal werkgevers zeer forse besparingen willen bewerkstelligen ten koste van uw huidige danwel toekomstige zorgeloze oudedagsvoorziening!!!!!!
Het gaat hier keihard om ONS aller pensioen met zijn voorwaarden en baten waar wij allemaal kei en keihard voor gewerkt hebben wat men nu de nek wil omdraaien en de kas plunderen, immers resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst gebleken!!!!!!!
Uw ondernemingsraad heeft hier instemmingsrecht over via art. 27(WOR) maar wees niet naïef om te denken dat U er beter van wordt.
Mocht u besluiten om tot u 95e jaar te willen blijven werken, de Fabeltjeskrant te gaan lezen, in de Efteling te gaan wonen of te verhuizen naar het land van Ooit(indien dit nog zou bestaan), dan moet u bovenstaande maar beschouwen als oproerkraaierij maar bedenk wel dat u gewaarschuwd bent!!!!

Met strijdbare groet,
Chauffeurstoekomst.


Terug naar de inhoud